آموزشگاه فرایانه سورک توسط گروهی متشکل از کارشناسان ارشد و متخصصان مهندسی اطلاعات و نرم افزار با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور در آذرماه سال 1396 با مدیریت سرکارخانم مهندس عموئی در شهرستان سورک بطور رسمی افتتاح گردید . این سازمان در راستای نگرش به توسعه همه جانبه کشور بر اساس اصول دانایی محوری، رسالت خویش را بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز افزون و اجتناب ناپذیر جامعه در فناوری‎های اطلاعات و ارتباطات، آموزش، پژوهش و مشاوره های عمومی و تخصصی به طیف عظیم، مخاطبان خود در بخشهای دولتی و غیر دولتی، سازمان ها، موسسات، صنایع، شرکت ها و عموم متقاضیان آزاد شاغل یا جویای شغل در سطوح منطقه ای و ملی قرار داده است .

چشم انداز :
مهمترین هدف این سازمان در جهت تحقق ماموریت خویش ، توسعه و ارتقاء بینش انفورماتیکی جامعه از طریق ارائه دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای ، ارائه سخت افزار و نرم افزار های متناسب با نیازهای واقعی مخاطبان و تازه های فناوری اطاعات و ارتباطات می باشد.