9 ماه قبل

پنجمین سالگرد آموزشگاه کامپیوتر فرایانه

به بهانه‌ی سالروز پنجمین سالگرد آموزشگاه کامپیوتر و برنامه نویسی فرایانه، جشن کوچکی با دورهمی چند تن از مهارتجویان وفادار فرایانه برگزار شد.

پنجمین سالگرد آموزشگاه کامپیوتر فرایانه